Balslev Vandværk
Rent vand - det er klart
Name: skabelon-logo.png.
Velkommen til Balslev Vandværk
Normal drift
GPS - opmåling af ledningsnet.
Der vil tirsdag den 21. september og onsdag den 22. september og muligvis også torsdag 23. september være aktivitet i vandværkets område da firmaet Tvilum og folk fra vandværket er rundt for at registrere stophaner og målerbrønde.
I den forbindelse vil der kunne blive placeret et lille rødt flag ved stophaner/målerbrønde som vil blive fjernet når opmåling er tilendebragt.
Evt. spørgsmål til Arne Eriksen på tlf. 40532810.Name: vandværk.jpg.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt

Balslev Vandværk
Granlyvej 24
5592 Ejby