Balslev Vandværk
Rent vand - det er klart
Name: skabelon-logo.png.
Information
Begyndelsen: (Afskrift fra bog med sekretærens beretning fra møder mv.)
Den 20. februar 1967 holdtes stiftende generalforsamling i Andelsselskabet Balslev Vandværk. Der var mødt 26 andelshavere. Erik Meyer forelagde et projekt for vandværket og gav andelshaverne alle oplysninger såvel tekniske som økonomiske om anlæggets udbygning og drift. Efter at forskellige forhold var drøftet blev selskabet stiftet. Et forslag til love blev gennemgået og vedtaget som gældende love for selskabet, med enkelt ændring.
Name: water-tap-black-and-white-macro-615326.jpeg.
Til bestyrelse valgtes:Gårdejer Gunnar HansenGårdejer Jørgen PedersenKøbmand Einar SørensenGårdejer Erling DavidsenEjlar Hansen
Til bestyrelsessuppleant valgtes gårdejer Einar Christoffersen.Til revisorer valgtes K. Bang og kontrolass. Poul FrederiksenTil revisorsuppleanter valgtes gårddejer Søren Ringberg.
I tiden fra etablering til nu har der selvfølgelig været en del udskiftninger i bestyrelsen, men det er generelt en forening hvor bestyrelsesmedlemmerne sidder i en lang periode. Et eksempel herpå er Leif Fischer som blev valgt til bestyrelsen i 1985 og som stadig er en aktiv og vellidt sekretær i bestyrelsen.
Ved generalforsamlingen i 1985 fik et medlem ordet som afslutning på selve generalforsamlingen med fgl. Ordlyd:
"Gule ærter + farveløs væske.
Selv om man ikke just var paa vandvogn,  her i det lille hyggelig landsogn, skete det ofte at brønden gik tør, saa bored vi hul og la´nogle rør, og alle de som var med i foreningen, ku´aabne hanen og drikke af ledningen, En aften om året vi mødtes i ”huset”, Hvor formanden talte om vand der brused, Vi sluttede mødet med ”vand og bønner”, men så gik det over til landsbyens sønner.
Vi mødes dog stadig ligesom før, hvor formanden taler om regnskab og rør, og vi bænkes om borde med lysende kerter, og aftenen slutter med gule ærter, Hvori vi mæsker os alle mand, det er sågu ikke det bare vand."
Vandværket gennemgik en omfattende renovering i 2005 og fik i 2009 etableret en ringforbindelse med Udby/Føns vandværk.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt

Balslev Vandværk
Granlyvej 24
5592 Ejby